Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlılar, sahip oldukları özellikler sayesinde cansız varlıklardan kolayca ayrılırlar. Bu özellikler bütün canlılarda var olduğundan Canlıların Ortak Özellikleri olarak bilinmektedir. Bu ortak özellikler aşağıdaki gibidir.

1- Yapısal Benzerlik:
Tüm canlılar bir tek hücreden veya birden çok hücre grubundan oluşmaktadır. Tüm hücre yapıları da DNA, RNA, karbonhidrat, protein, yağ, mineral ve su gibi benzer kimyasallar bulunur.

Organizasyon Canlıların Ortak Özellikleri

2- Organizasyon:
Canlıların hücreleri incelendiğinde tek ve çok hücreli canlıların organellerinin belirli organizasyonda, düzende çalıştıkları görülür. Ayrıca çok hücreli canlıların hücreler arası organizasyonları da vardır. Çok hücreli canlıların organizasyonuyla hücreler bir araya gelerek dokuyu, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek organizmayı yani canlıyı oluşturmaktadır.

3- Beslenme:
Canlıların hayatta kalabilmesi için besinlerden elde edilen enerjiye ihtiyaç duyarlar. Besin ihtiyacının karşılanması olayına da beslenme denir. Beslenme türleri iki çeşittir, bunlar; ototrof beslenme ve heterotrof beslenmedir. Devamı burada: http://www.bilgimanya.com/canlilarin-ortak-ozellikleri-nelerdir/

Yorum Yazabilirsiniz