Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türkçe dünyada en çok alfabe değişikliğine uğramış dildir. Türklerin ilk kullanmaya başladığı alfabeler sırasıyla; Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap kökenli Türk alfabesi, Kiril alfabesi ve Latin kökenli yeni Türk alfabesidir.

Göktürk Alfabesi: Türklerin kullandığı bilinen ilk alfabedir. Göktürk alfabesi; Köktürk alfabesi, Orhun alfabesi ve Yenisey alfabesi diye de bilinir. 5. ve …Devamı

Irak Türkleri

Bugün Türkiye’nin güney komşusu olan Irak’ta yaşayan soydaşlarımıza, genel olarak Türk demekle beraber, son yıllarda daha da sıklaşarak kullanılmağa başlanan Türkmen deyimi de ilgi çekmeğe başlamıştır 1918’de sona eren Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’den koparılarak, Irak adı ile kurulan devletin vatandaşları olarak varlıklarını sürdüren soydaşlarımızdan, uzun yıllar Türkler diye söz edilmiştir Ne var ki 1959 …Devamı

Kaşkay İlinde Geleneksel İdari Teşkilat

Türk aşiretlerinde ailenin büyük erkek çocuğu bir zaman aşiret reisi olur diye bir kural yoktur Aşiretin şartlarını taşıyan bir çocuk, aşiret reisi olabilir Melik Mansur Han, İlhan olacak bir kişide aranan şartları şöyle sıralamaktadır

1 Çevresinin olması 2 İyi ata binmek 3 Güçlü bir yapıya (tercihen uzun boylu) sahip olması 4 Gururlu ve azametli bir …Devamı

Türk ve Dünya Tarihinde Tiyatro

Tiyatro da başka sanatlar gibi dinsel törenlerden doğmuş, sonra dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır Kökeninde, ilkel insanın doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak temsil etme çabaları yatar Avrupa’da Üst Paleolitik Çağdan (İÖ 40-10 bin yıl önce) kalma mağara resimlerinde, ellerine ve yüzlerine hayvan postları geçirmiş insanların ritmik hareketler yaptığı görülmektedir Bunlar, maske ve köstüm kullanımının, dolayısıyla …Devamı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI VE DEVLET YÖNETİMİ

Tanrı buyurduğu için,kendim devletli olduğum üçün,kağan oturdum.Kağan oturup aç,fakir milleti hep toplattım.Fakir milleti zengin kıldım.Az milleti çok kıldım.Yoksa,bu sözümde yalan var mı?Türk beyleri,milleti,bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum.Yanılıp öleceğini yine burda vurdum.Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum.Ona bakarak bilin.Şimdiki Türk milleti,beyleri,bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Ben ebedî taş …Devamı