Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri Nelerdir?

Türklerin İslamiyeti Benimseme

İslam dininin Türkler tarafından tanınması özellikle Emeviler Döneminde, bir kısım Türk ülkelerinin fethiyle başlamıştır. Emevilerin izlediği ırkçı politika (mevali politikası) nedeniyle, Türklerin İslamiyete geçişini yavaşlatmıştır.

Kâbe’den bir görünüş

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerindeki en önemli olay ise Araplar (Abbasiler) ve Çinliler arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı‘dır. Savaş, Türk ordularının (Yağma, Çiğil ve Karlukların) da desteğini …Devamı

Kastamonu Kalesi`nin Ulubatlısı (Yunus Mürebbi)

Yıl 1204 Yer Kastamonu Kalesinin önü Muhasara (kuşatma) altındaki kalede Bizanslılar ovada Çobanoğlu Hüsamettin Beyin askerleri bulunmakta Karaçomak Deresinin iki yanına kurulmuş yüzlerce çadırda, binlerce asker yeni bir güne uyanmak üzereler

Ilgaz Dağının karlı tepesi henüz aydınlanmamış, gün henüz ağarmamıştır Güzel sesli hafızların okuduğu sabah ezanı çadırların arasından yükselip kalenin burçlarında nöbet tutan Bizans askerlerine …Devamı

DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632- 661)

DÖRT HALİFE DÖNEMİ  (632- 661) Halife: Hz. Muhammed’in vekili, Müslümanların  din ve devlet başkanıdır. Dört Halife döneminde halifeler halk oyu ile  (seçimle) başa gelmişlerdir. Bu yüzden dört halife dönemine İslam’da”Cumhuriyet”dönemi denir. “Hulefa-i Raşidin = Büyük Halifeler” de denir. Dört Halifeden sonra, Emeviler le birlikte halifeler  seçilmemiş, yönetim saltanata dönüşmüştür.

Hz. EBUBEKİR DÖNEMİ ( 632- …Devamı

İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

İSLAM MEDENİYETİNİN OLUŞUMU İslam kültür ve medeniyeti deyince  bunu sadece Araplara veya diğer Müslümanlar ait bir kültür ve medeniyet olarak düşünmek yanlış olur. İslam medeniyeti içerisinde bir çok medeniyetin katkısı vardır. Fetihler yolu ile  Müslümanlar,İran, Hint, Yunan,Helen, Mısır, Süryani, Bizans gibi  köklü ve zengin medeniyetlerle karşılaşmışlardı. Bütün bu medeniyetlerden birçok yeni kavram öğrenen Müslümanlar bunlara …Devamı

EMEVİLER

Kuruluş Tarihi : 661 Yıkılış Tarihi: 750 Kurucusu: Muaviye Başkenti: Şam

Devletin Niteliği : 1- Muaviye’den itibaren halifelik babadan oğla geç meye başlamış, böylece saltanata dönüştürülmüştür. 2- Emeviler, Arapları üstün gören bir yaklaşıma sahip olmuşlar, Arap olmayan Müslümanlara değer vermemişlerdir. ( Irkçılık) 3- Emevi soyuna bağlılık göstermişler, Hz.Ali yanlılarına ve Hz.Muhammed soyundan olanlara iyi davranmamışlardır. …Devamı