ERZURUM, BALIKESİR, ALAŞEHİR KONGRELERİ

Erzurum Kongresi (22 Temmuz-7 Ağustos 1919)

Padişah, M.Kemal'in görevden alındığına dair buyruk çıkarmıştır ( 8 Temmuz 1919 ).
M.Kemal, İstanbul'a aynı gün, resmi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildirmiştir.
Hiçbir yetkisi kalmayan M.Kemal'e Kazım Karabekir, Kolordusu ile emrinde olduğunu bildirmiştir.
Doğuda Ermeniler'e karşı Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mücadele veriyordu.
Ermeni tehlikesine karşı nasıl hareket edileceği konusunu belirlemek için Erzurum'da Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Erzurum Kongresi düzenlenmiştir.

Kongrede Alınan Kararlar:

1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
2. İstanbul Hükümeti, vatanın bağımsızlığını koruyamadığı takdirde, geçici bir hükümet kurulacaktır.
3. Manda ve himaye kabul edilemez.
4. Azınlıklara egemenliğimize engel olabilecek ayrıcalıklar verilemez.
5. Kuva-yı Millî'yi etkili ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.
6. Mebusan Meclisi derhal toplanmalı ve hükümetin çalışmaları meclis tarafından kontrol edilmelidir.

Erzurum Kongresi'nin Önemi:

Kongre bölgesel yapılmasına karşılık, alınan kararlar yönüyle ulusal bir kongre özelliğine sahip olmuştur.
Kongrenin 1.maddesi, Misak-ı Millî'de de yer alan maddedir.
Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir (İngiliz mandası).
İlk kez bir hükümet kurma fikrinden bahsedilmiştir.
Doğu Anadolu'da kurulan milli cemiyetler, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısında birleştirildi.
Kongrede alınan kararlar Milli Mücadele'nin temelini oluşturmuştur.

Erzurum Kongresi'nin Sonuçları:

Kongrenin kararları tüm yurtta sevinçle karşılanmıştır.
İstanbul Hükümeti kongrenin meşru olmadığını ilan etmiştir.
İşgalci güçler, olayı geçici bir isyan hareketi olarak değerlendirmişlerdir.

Birinci (28 Haziran 1919) ve İkinci Balıkesir Kongreleri ( 26-31 Temmuz 1919)

Batı Cephesi'nde Yunanlar'a karşı mücadele eden Kuva-yı Milliye'nin örgütlenmesi, sevk ve idaresi ile ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmıştır.
Kongre, Hareket-i Milliye Redd-i İlhak adı altında toplanmıştır.

Kongrede Alınan Kararlar:

1. Yunanlar'ın işgali devam ettikçe seferberlik sürecektir.
2. Herkes askerlik göreviyle yükümlüdür.
3. Askerden kaçanlar yakalanınca ya yurt dışına sürgüne gönderilecek ya da Yunanistan'a teslim edilecektir.
4. Hareketi tek elden yönetmek için Merkez Heyeti kurulacaktır.

Balıkesir Kongrelerinin Önemi:

Balıkesir Kongresi'nde işgalci güçlere telgraflar çekilmiştir.
Kongre, padişaha bağlılığını bildirmiştir.
Kongre, Sivas'a delege göndermekte çekingen davranmıştır.
Kongre bağımsız hareket etmiştir.

Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919)

Balıkesir Kongresi kararlarını pekiştirmek, düzenli askeri örgütü geliştirmek amacıyla toplanmıştır.

Kongrede Alınan Kararlar:

1. Yunanlar'a karşı mücadele devam edecektir.
2. Asker ve silah ihtiyacı karşılanacaktır.
3. Yunanlar'a karşı gerekirse İtilaf Devletleri'nden yardım istenecektir.

Alaşehir Kongresi'nin Önemi:

Kongre, İstanbul Hükümeti'ne karşı çıkmıştır.
Kongre, Sivas'a sembolik olarak katılma kararı almıştır.
Kongre bağımsız hareket etmiştir.
Balıkesir ve Alaşehir kongreleri Sivas Kongresi'nde örgütlenmeyi kolaylaştırmıştır.

6 comments to ERZURUM, BALIKESİR, ALAŞEHİR KONGRELERİ

Yorum Yazabilirsiniz