Hicret

Hicret, Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesidir.
Medine’ye yerleşen Peygamberimiz Mekkeliler ile Medineliler arasında Muahat ( Kardeşlik) anlaşmasını yaptı. Mekke’den Medine’ye göç edenlere “Muhacir” , Medine’de onları karşılayıp yardım edenlere ” Ensar ” denilir.
Sonuçları ve Önemi:
1. Hicret olayı ile İslamiyet’in yayılışı hızlandı
2. Hz.Muhammed ve Müslümanlar , Mekkelilerin baskısından kurtuldu.
3. Yahudiler ve Müslümanlar arasında Medine Sözleşmesi hazırlanarak uygulamaya koyuldu. Müslümanların ilk anayasasıdır
4. Hz.Muhammed, Medine’deki Arap ve Yahudi kabileleriyle görüşerek toplumsal barışı sağladı.
5. İslam Devletinin temelleri atıldı. (Medine Şehir Devleti kuruldu.)
6. Hicri takvime başlangıç olmuştur.
7. Hicret İslam tarihinin başlangıcıdır.
8. Hz.Muhammed yeni kurulan İslam devletinin ilk başkanı olmuştur.

Yorum Yazabilirsiniz