HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Atatürk'ün Sözleri
HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR
Nedenleri:
 • Hukukta iki başlılığın olması ve karmaşaya neden olması (Şer’î Hukuk ve Örfî Hukuk).
 • Din, mezhep, tarikat ve milliyet farklılıklarından dolayı hukuk birliliğinin bulunmaması.
 • Müslüman olmayanların kendilerine ait hukuklarının olması.
 • Ceza Hukuku’nun şahısların güvenliğini sağlamada yetersiz olması.
 • Evlenme, boşanma, miras konularında herkesin kendi dini kurallarına göre hareket etmesi.
 • Mahkemede tek yargıcın bulunması.
 • Ekonomik yaşamı düzenleyen kuralların yetersizliği.
 • Kadınların haklarını koruyan kanunların yetersizliği.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir karakter kazanma yolunda olması ve kendine Avrupa’yı örnek alması.
Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Şunlardır :
 • İlk anayasamız olan Teşkilat-ı Esasiye yayınlanmıştır (20 Ocak 1921).
 • Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 Anayasası kabul edilmiştir (20 Nisan 1924).
 • İsviçre Medeni Kanunu kabul edilmiştir (17 Şubat 1926).
 • İsviçre’den Borçlar Kanunu (8 Mayıs 1928),
 • Almanya’dan Ticaret Kanunu (10 Mayıs 1928),
 • İtalya’dan Ceza Kanunu (1 Temmuz 1928) alınmıştır.
 • Fransa’dan İdare Hukuku alınmış ve bazı değişiklikler yapılarak uygulamaya konulmuştur.
 • Belediye Kanunu ile kadınların belediye seçimlerinde seçmen olmalarına izin verilmiştir (30 Nisan 1930).
 • Kadınlara muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkı verilmiştir (26 Ekim 1933).
 • Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir (5 Aralık 1934).

Not : 1935 yılında yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmiştir.

 

İsviçre Medeni Kanununun kabul Edilmesinin Nedenleri :
 • İsviçre Medeni Kanunu’nun Avrupa’daki medeni kanunların en yenisi olması.
 • Demokratik olması.
 • Akılcı ve pratik çözümler sunması.
 • Avrupa medeni kanunlarının tümünden yararlanılmış olması.
 • Aile hukukunun kadın-erkek eşitliğine dayanması.

 

İsviçre Medeni Kanununun Kabul Edilmesinin Sonuçları :
 • Birden fazla kadınla evlenmek yasaklanmıştır.
 • Resmi nikah zorunlu hale getirilmiştir.
 • Küçük yaşta evlenmeler kaldırılmıştır.
 • Temsilci yöntemiyle evlenmek yasaklanmıştır.
 • Boşanma konusunda erkeğe tanınan haklar kadına da tanınmıştır.
 • Boşanma halinde kadının hakları güvence altına alınmıştır.
 • Boşanma, belli şartlara bağlanmıştır.
 • Miras hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.
 • Azınlıklar Lozan’da elde ettikleri haklardan vazgeçmişlerdir.
 • Hukukta birlik sağlanmıştır.
 • Kadın-erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitsizlikler sona ermiştir.
 • Kadınlara her işe girme hakkı verilmiştir.
 • Hukuk bakımından din ve mezhep farklılığı kaldırılmış ve vatandaşlar hukuk önünde eşit kabul edilmiştir.
 • Müslüman olmayanların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi ile müslüman olmayanlara da tüm haklardan yararlanma imkanı verilmiş, böylece Avrupa’nın iç işlerimize karışması önlenmiştir.

 

45 comments to HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Yorum Yazabilirsiniz