Hz. Muhammed’in (SAV) Savaşları

BEDİR SAVAŞI
Tarih: 624
Taraflar: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
Sebep: Mekkelilerin, Müslümanların hicret sonucu Mekke de bıraktıklar mallarını yağmalaması ve  Medinelilere ekonomik baskı yapması üzerine, Hz.Muhammed’in Suriye’den Mekke’ye dönen bir Kureyş kervanını ele geçirmek istemesi.

Sonuç:

1- Müslümanların ilk büyük savaşı ve başarısıdır.
2-İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.
3-Ganimetlerin 1/5 i devlet hazinesine ayrılmıştır.
4-Esir alınanlar her biri on Müslüman’a okuma yazma öğretme karşılığı serbest
bırakıldı.(Bu durum İslam’ın eğitime verdiği önemi gösterir.)
5- İslam’ın en büyük düşmanlarından Ebu Cehil öldürülmüştür.
NOT   Hz.Muhammed’in esirler, yaralı düşman askerlerinin durumu ve ganimet’le ilgili
uygulamaları, İslam Savaş Hukukuna temel oluşturmuştur.

UHUD SAVAŞI
Tarih: 625
Taraflar: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
Nedeni : Mekkelilerin, Bedir savaşında uğradıkları yenilgisinin öcünü almak ve kervan yolları güvenliğini sağlamak istemesi.
Gelişme :  Medine yakınlarındaki Uhud dağı eteğinde yapılan savaşta, okçuların yerlerini terk etmeleri üzerine Müslümanlar yenilgiye uğradılar. Hz.Muhammed yaralanmış, amcası Hz.Hamza şehit olmuştur.
Sonuç :
1- Müslümanların ilk yenilgisidir.
2- Komutanın emirlerine uymanın gerekliliği ortaya çıkmıştır.
3- Peygamberimiz yaralanmış, Hz. Hazma şehit olmuştur.
4- Bazı Yahudi grupları Medine’den Hayber Kalesine sürgün edilmiştir.

HENDEK SAVAŞI
Tarih: 627
Taraflar: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
Sebep:  Mekkelilerin çevre kabilelerle ittifak oluşturarak, Müslümanları yok etmek istemeleri.
Gelişme : Uhud savaşından ders alan Müslümanlar, savunma savaşı yapmaya karar verdiler. İranlı bir Müslüman olan Selman-i Farisi’nin önerisiyle, Medine’nin saldırıya açık olan yerlerine, insanların geçemiyeceği genişlikte Hendek kazıldı.
Sonuç :
1- Aralarında tam bir anlaşma ve birlik bulunmayan Mekke ordusu istediğini elde
edemeyeceğini anlamış ve geri çekilmiştir.
2- Mekkelilerin saldırı gücü tükenmiş ve savunmaya çekilmişlerdir.
3- Müslümanların son savunma savaşıdır.Saldırı sırası Müslümanlara geçmiştir.
4- İslamiyet Arap Kabileleri arasında hızla yayılmaya başlamıştır.
Önemi: Hendek Savaşı, Mekkelilerin Müslümanların üzerine yaptığı son saldırı oldu. Bundan sonra Mekkeliler savunmaya çekildiler.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI
Tarih: 628
Taraflar: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
Maddeleri :
1- Müslümanlar Kabe’yi ertesi yıl ziyaret edebilecekler ve üç günden fazla kalmayacaklar
2- Mekkeli reşit olmayan bir kimse İslamiyet’i kabul edip, Hz.Muhammed’in yanına sığınırsa, velisinin isteği üzerine geri verilecek, fakat bir Müslüman Mekke’ye sığınırsa geri verilmeyecek (Bu madde daha sonra kaldırılmıştır. Çünkü Medine’ye alınmayan  Müslümanlar Mekke’ye dönmediler ve Mekke ile Medine arasında kalıp Mekke kervanlarını vurmaya başladılar.)
3- Taraflardan her ikisi de istedikleri kabilelerle anlaşma yapabilecekler, fakat askeri yardım yapmayacaklar
4- İki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacaklardı.
Önemi :
•     Mekkeliler, Müslümanların siyasî varlığını ilk kez resmen kabul ettiler.
•     Barış ortamının oluşması İslamiyet’e geçişi hızlandırdı.
•     Mekke’nin fethi kolaylaştı.

HAYBER’İN FETHİ
Tarih: 629
Taraflar: Müslümanlar X Yahudiler
Sebep: Medine’nin kuzeyinde, Şam ticaret yolu üzerinde bulunan Hayber, Yahudilerin elindeydi. Yahudilerin Şam ticaret yolunun güvenliğini tehlikeye düşürmeleri.
Önemi :
•   Yahudi sorunu çözümlenmiş
•   Medine – Şam ticaret yolunun güvenliği Müslümanların eline geçmiştir.
•   Müslüman olmayanlardan alınan topraklar devletin malı kabul edilmiştir.

MEKKE’NİN FETHİ
Tarih: 630
Taraflar: Mekkeliler X Müslümanlar
Sebep: Mekkelilerin, Hudeybiye antlaşması koşullarını, kendi taraflarında olan bir kabileyi destekleyerek bozdular.Kabe’nin putlardan temizlenmek istenmesi.
Önemi :
1-İslamiyet’in yayılmasını hızlandırmıştır.
2-Müslümanların ekonomik gücü arttı.
3-Kabe, putlardan temizlenmiştir.
4-Arap yarımadasında siyasi birlik sağlandı.
5-Mekke’nin fethi bütün Arabistan’ın fethini sağlayan önemli bir başlangıç oldu.

HUNEYN SAVAŞI   ( 630 )  :
Nedeni :  Mekke’nin fethi üzerine , İslamiyet’i kabul etmeyen Arap kabilelerinin, Taiflilerin de desteğiyle bir ordu hazırlayıp, Müslümanlara saldırmak istemesi.
Gelişme ve Sonuç :  Mekke yakınlarındaki Huneyn vadisinde yapılan savaşı, Hz.Muhammed komutasındaki Müslümanlar kazandılar. Kaçanlar Taif’ e sığındı.

TAİF’IN KUŞATILMASI  (630)   :
Huneyn savaşından sonra, Hz. Muhammed, Taif’i kuşatmış, ancak burasının savunmaya elverişli konumundan dolayı başarılı olamamış, kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.Taifliler bir yıl sonra kendileri İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

MUTE SAVAŞI ( 629 ) :
Nedeni :  Bir Müslüman elçisinin,  Bizans’a bağlı Gassaniler tarafından şehit edilmesi ve Müslüman keşif koluna saldırmaları.
Önemi : * Müslümanların Bizans’la yaptıkları  ilk savaştır.
* Peygamberimizin katılmadığı ilk savaştır.

TEBÜK SEFERİ    (631)   :
Nedeni : Bizans İmparatoru Herakleios’ un, İslamiyet’in yayılmasını engellemek amacıyla, büyük bir orduyla Arap Yarımadası üzerine sefere çıktığı haberlerinin ( söylenti ) alınması.
Önemi :
•   Hz. Muhammed’in son seferidir.
•   Hz.Muhammed döneminde Müslümanlar en geniş sınırlara ulaşmışlardır.
•   Salgın hastalık nedeniyle ilk kez karantina uygulanmıştır.( Veba salgını)
•   Gassaniler İslamiyet’i kabul etmiştir.

23 comments to Hz. Muhammed’in (SAV) Savaşları

 • Adını vermek istemeyen Yiğit

  projemi burdan yaptım tşk :D

 • emre

  Teşekkürler sınava yardımcı oldu

 • berke4118

  çok işime yaradı saulun

 • atakan öztürk

  islam peygamberi hz. muhammed kendisinin peygamber olduğuna inanmayanlara karşı bir mucize getirerek ayı parmağıyla ikiye ayırmıştır
  1- islam peygamberi kendisi öldürmeye gelen iki kişiye karşı hira mağarasına sığınmış ve mağaranın önüne de güvercin yuva yapmış ve örümcekte ağ örmüştür.
  2- islam peygamberi sadece bedir savaşını kazanmış uhut ve hendek savaşlarını kaybetmiştir.
  SORU: Madem ki hz. muhammed parmağıyla ayı bile ikiye bölecek kadar gücü vardı, o halde neden kendisini öldürmeye gelen iki kişiye karşı mağarada kötü bir güvercinle örümcek ağının arkasına saklandı, neden sadece bedir savaşını kazandı uhud ve hendek savaşını kaybetti. neden bu düşmanlarını da parmağıyla ayı ikiye böldüğü gibi düşnalarıda öldürmedi.

  • nisa

   Sen onun ustun biri oldugunu dusune bilirsin evet ustun biri ama soyle ustun islami en derinden ahlakli bir sekilde yapmasiyla yoksa oda bizler gibi bir insan onden ustun ozellikler zaten beklemeyin allahin istedigi ve diledigi olur her zaman sence allahin yardimi olmasaydi ve istegi olmasaydi ayı ortadan ikiye bolebilirmiydi ????

  • Hasan O.

   Mucizeler Allahın, elçisini doğrulamasıdır. Yani bu mucize ile Yaratan “Rasûlüm Muhammed in size benden haber getirmesi hakktır. Ben tabiattaki adetlerimin hilafına sizi aciz bırakan bu farklılığı gösterek Elçimi destekliyorum.” demektedir.
   Ayrıca Kuranın da zikrettiği gibi Hz. Muhammed de bir beşerdir. Onun mucizeyi yaratmaya gücü yoktur. Ayı parçalayan da Allahı Azimü’ş-Şan dır. Ama Allah bu mucizeyi kulunun üzerinden göstermektedir.

   Önemli bir husus da: Eğer peygamber her halinde mucizeler ile farklılıklar ile yaşasa beşer üstü haller gösterse insanlara tam örnek olamazdı. Bu farklılıkların çok olmaması ve zorunlu durumlarda olması îcab eder.
   Zaten ayetin de ifade buyurduğu gibi -Eğer yeryüzünde insanlar değil de melekler olsaydı, Allah melekleri gönderirdi.- Ayrıyeten Peygamberin insanlara önder ve Allahın istediği hayatı insanlara gösterebilmesi için O da yeri gelince acı çekecek, sıkıntı görecek, sevinç duyacak, çarşı pazara çıkacak, evlenecek ve çocuğu olacak. Ve bu durumlarda Allahın rızasının nasıl kazanılacağında önderlik edecek.

   Peygamberin sünneti ise Kuranın anlattığı hayat tarzının ve güzel ahlakın dünyadaki somut uygulama şeklidir. Bu yüzden Hz. Aişenin “O yürüyen Kurandır ” demesi manidardır.

  • Yusuf Eseren

   bence bu konuyu birde diyanet bakanlığı ansiklopedisi hz. muhammed (S.A.V)’in hayatı adlı başlıktan araştırabilirsin.

 • İsim Alper Snrm

  Cok Begendim Sınava yardımcı Oldu Eywallah Müslüman Kardeşim

 • KIZ

  bu konuyu bliyordum ama tam anlayamamıştım.Özetleyici bir şekilde anlattığınız için tşk:DD Artık konu çalışmalarımı bu siteden yapacağım:)) ;)) :DDDDDDDD

 • adana merkez patlıyo herkez

  bana lazımdı.çünkü sınav oldum ve doğru yapmışım

 • Mirasu ARAS

  Çok teşekkürler çok işime yaradı tanımı harika yazanın ellerine sağlık

Yorum Yazabilirsiniz