Hz. Muhammed’in Vefatı

VEDA HACCI VE VEDA HUTBESİ   :
Hicret’in onuncu yılında Hz. Muhammed Mekke’ ye Hacca gitmiştir. Bu Peygamberimizin ilk ve son haccı olduğu için Veda Haccı ( Haccü’l Veda ) , burada Müslümanlara yaptığı konuşma da “Veda Hutbesi ” olarak adlandırılmıştır.
Veda Hutbesi’nde Hz. Muhammed ; bütün insanların eşit olduğunu, Müslümanların kardeş olduğunu,birbirlerinin canlarına ve mallarına kastetmemelerini, kötü alışkanlıklardan vazgeçilmesini, kadınlara iyi davranılmasını, istemiştir.

Hz. Muhammed, Veda Haccı’ndan sonra Medine’ye dönmüş, Bizans’a karşı yeni bir sefer hazırlığında iken hastalanarak , 8 Haziran 632 tarihinde altmış üç yaşında iken ölmüştür..
Hz.Muhammed’in mezarına Ravza-yı Mutahhara  (Cennet bahçesi) adı verilir.(Peygamberin mezarı Medine şehrindedir.)

1 comment to Hz. Muhammed’in Vefatı

Yorum Yazabilirsiniz