LAİKLİK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

atk-liaiklik-1

 

 

LAİKLİK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 

  • Saltanat kaldırılmıştır (1 Kasım 1922).
  • Halifelik kaldırılmıştır (3 Mart 1924).
  • Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmıştır (3 Mart 1924).
  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiş ve eğitimde laiklik uygulanmıştır (3 Mart 1924).
  • Tekke, zâviye ve türbeler kapatılmıştır (30 Kasım 1925).
  • Medeni Kanun kabul edilmiştir (17 Şubat 1926).
  • Anayasada laikliğe aykırı bulunan maddeler çıkarılmıştır. 1924 Anayasası'nın 2.maddesindeki 'Devletin dini İslam'dır' ve 26.maddesindeki 'TBMM'nin şer'i hükümleri yerine getireceği' şeklindeki hükümler kaldırılmıştır (10 Nisan 1928).
  • Atatürk'ün altı ilkesinin 'Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır' şeklinde anayasada yer alması kabul edilmiştir (5 Şubat 1937).

11 comments to LAİKLİK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

Yorum Yazabilirsiniz