SAKARYA MEYDAN SAVAŞI (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

sakarya savaşım.kemal

Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

 

Yunan ordusu Sakarya Nehri’ni geçmiştir (22 Ağustos 1921).
Türk ordusu savaşın başında geri çekilme taktiğini uygulamıştır.
Yunan ordusu Ankara’ya 50 km. (Polatlı) yaklaşmıştır.
M.Kemal, ‘Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün bir vatandır’, demiştir.
22 gün (gece ve gündüz) süren savaş Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanmıştır (13 Eylül 1921).

 

 

Zaferin Önemi:

Türk ordusunun II.Viyana bozgunu ile başlayan gerileyişi sona ermiştir.
Türk ordusu savunmadan taarruza geçti.
Yunan ordusu savunmaya çekilmiştir.
Meclisin Kayseri’ye taşınma meselesi sona ermiştir.
Yunan ordusu taarruz gücünü kaybetmiş, elindeki toprakları korumaya çalışmışlardır.
Yunanlar Doğu Trakya’dan İstanbul’a doğru düşündükleri ilerleyişten vazgeçmişlerdir.
M.Kemal’e TBMM tarafından Gazilik ve Mareşallik rütbesi verilmiştir (19 Eylül 1921).
Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı’nda en büyük kaybı bu savaşta olmuştur (3.288 kişi).
TBMM ve Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars Antlaşması imzalanmıştır (13 Ekim 1921).
Fransızlar’la Ankara Antlaşması imzalanmıştır (20 Ekim 1921).
İtilaf Devletleri TBMM’ye ateşkes ve barış teklifinde bulunmuştur.
İngilizler’in Yunanistan’a verdiği destek sona ermiştir.

 

 

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)

Rusya’nın gözetiminde Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile TBMM arasında Kars Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre:

Önemi :

Türk Devleti’nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır.

 

TBMM-Ukrayna Antlaşması (2 Ocak 1922)

Moskova Antlaşması’nın içeriğini tekrarlayan bir antlaşmadır.

 

13 comments to SAKARYA MEYDAN SAVAŞI (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

Yorum Yazabilirsiniz