SİVAS KONGRESİ, TEMSİL KURULU’NUN ANKARA’YA GELİŞİ

 

SİVAS KONGRESİ, TEMSİL KURULU'NUN ANKARA'YA GELİŞİ

 

Sivas Kongresi ( 4-11 Eylül 1919)

İstanbul Hükümeti bu kongreyi engellemek için Galip Bey'i görevlendirmiş fakat başarılı olamamıştır.
Sivas Kongresi 38 delegenin katılımı ile toplanmıştır.
Kongrede M.Kemal başkan seçilmiştir.

Kongrede Alınan Kararlar:

1. Erzurum Kongresi kararları aynen kabul edilmiştir.
2. Tüm milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
3. Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedilmiştir (ABD mandası).
4. Temsil Kurulu'nun yetkileri tüm yurdu temsil edecek şekilde genişletilmiştir.
5. Devletin ve milletin bağımsızlığı zedelenmemek şartıyla borç alınabileceği kabul edilmiştir.
6. Mebusan Meclisi'nin açılması için çalışmaların devam etmesi kararlaştırılmıştır.
7. İrade-i Milliye adlı bir gazete çıkarılmasına karar verilmiştir.

Sivas Kongresi'nin Önemi:

Her yönüyle ulusal bir kongredir.
Sivas Kongresi, seçimle gelen delegelerden oluşmuştur.
En çok tartışılan konu manda ve himaye olmuş, fakat kesin olarak reddedilmiştir.
Misak-i Milli'nin esasları belirlenmiştir.
Yürütme yetkisi Temsil Kurulu'na verilmiştir. Ali Fuat Paşa Batı Anadolu'ya Kuva-yı Milliye Kumandanı olarak atanmıştır.
Temsil Kurulu üye sayısı 15 olmuştur.
Milli Mücadele, teşkilatını ve liderini bulmuştur.

Sivas Kongresi'nin Sonuçları:

Temsil Kurulu, İstanbul Hükümeti ile posta ve telgraf haberleşmelerinin kesildiğini bildirmiştir.
İstanbul yanlısı idareciler İstanbul'a geri gönderilmiştir.
Damat Ferit Hükümeti baskılara dayanamayarak istifa etmiş, Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulmuştur.

Not : Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin istifa etmesi, milli hareketin başarısının bir sonucudur.

Temsil Kurulu'nun Ankara Gelişi (27 Aralık 1919)

M.Kemal, Temsil Kurulu ile birlikte Ankara'ya gelmiştir.
Ankara ili, Erzurum ve Sivas'tan sonra Milli Mücadele'nin yeni merkezi olmuştur.

Ankara'nın Merkez Seçilmesi'nin Nedenleri:

Ülkenin doğusunun ve batısının Ankara'dan kontrol edilebilir olması.
Düşman tehlikesinden uzak bulunması.
Asıl savaşın olduğu Batı Cephesi'ne yakın olması.
Demiryolu ulaşımı ve haberleşmenin elverişli olması.
İstanbul'daki gelişmeleri daha yakından izleme imkanının bulunması.
Ankara'nın Ali Fuat Paşa'nın ( solda ) kontrolü altında olması.

Not 1: M.Kemal, mecliste alınacak kararların metnini kendisi hazırlamıştır.
Not 2: M.Kemal meclise toplantıya gitmese bile kendisinin Mebusan Meclisi'ne başkan seçilmesini istemiştir.
Not 3: Ankara'da Hakimiyet-i Milliye adlı gazete yayınlanmaya başlamıştır.

Yorum Yazabilirsiniz