Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türkçe dünyada en çok alfabe değişikliğine uğramış dildir. Türklerin ilk kullanmaya başladığı alfabeler sırasıyla; Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap kökenli Türk alfabesi, Kiril alfabesi ve Latin kökenli yeni Türk alfabesidir.

Göktürk Alfabesi: Türklerin kullandığı bilinen ilk alfabedir. Göktürk alfabesi; Köktürk alfabesi, Orhun alfabesi ve Yenisey alfabesi diye de bilinir. 5. ve …Devamı