MATRİS ve DETERMİNANT

A. MATRİSİN TANIMI

şeklinde, …Devamı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ

1. Birinci türevin + dan – ye geçtiği noktada, fonksiyonun yerel maksimum değerini aldığını,

…Devamı

BELİRLİ İNTEGRAL

A. BELİRLİ İNTEGRAL

olmak üzere, ifadesine f(x) fonksiyonunun

…Devamı

BELİRSİZ İNTEGRAL

A. DİFERANSİYEL KAVRAMI

x in sonsuz küçük değişimi dx şeklinde gösterilir. Buna …Devamı

GRAFİKLER

GRAFİKLER

y = f(x) fonksiyonunun analitik düzlemdeki (dik koordinat sistemindeki) görüntüsü olan noktalara, …Devamı