MATRİS ve DETERMİNANT

A. MATRİSİN TANIMI

şeklinde, bir cismin elemanlarının sıralı bir tablosuna m ´ n türünde (m tane satır ve n …Devamı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ

1. Birinci türevin + dan – ye geçtiği noktada, fonksiyonun yerel maksimum değerini aldığını,

2. Birinci türevin – den + ya geçtiği noktada, fonksiyonun yerel minimum değerini …Devamı

BELİRLİ İNTEGRAL

A. BELİRLİ İNTEGRAL

olmak üzere, ifadesine f(x) fonksiyonunun

a dan b ye belirli integrali denir.

…Devamı

BELİRSİZ İNTEGRAL

A. DİFERANSİYEL KAVRAMI

x in sonsuz küçük değişimi dx şeklinde gösterilir. Buna x değişkeninin diferansiyeli denir.

Fonksiyondaki değişim dy ile gösterilir.

…Devamı

GRAFİKLER

GRAFİKLER

y = f(x) fonksiyonunun analitik düzlemdeki (dik koordinat sistemindeki) görüntüsü olan noktalara, fonksiyonun grafiği denir.

Eğriyi ortaya koyan özel noktalar:

…Devamı