TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

atatürk yeni kıyafetler

TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

  • Şapka Kanunu kabul edilmiştir (25 Kasım 1925).
  • Tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır (30 Kasım 1925).
  • Miladi Takvim kabul edilmiştir (26 Aralık 1925). 1 Ocak 1926'dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
  • Ölçülerde değişikliği öngören kanun kabul edilmiştir (1931). Ölçülerde metre, kilo ve litre sistemi getirilmiştir.
  • Soyadı Kanunu kabul edilmiştir (21 Haziran 1934).
  • Bir kanunla 'hanım, hanımefendi, ağa, bey, paşa, hoca, hafız, şeyh, molla' gibi unvanların ve Osmanlı idarecilerinin verdiği rütbelerin, nişanların kullanılması yasaklanmıştır (1934).
  • Bir başka kanunla da din adamlarının ibadethaneler ve ayinler harici dini kıyafet giymesi yasaklanmış, yalnız dinlerin resmi temsilcilerinin dini kıyafet giymelerine izin verilmiştir (1934).
  • Hafta tatili, Pazar günü olarak kabul edilmiştir (1935).

Yorum Yazabilirsiniz