Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri Nelerdir?

İslam dininin Türkler tarafından tanınması özellikle Emeviler Döneminde, bir kısım Türk ülkelerinin fethiyle başlamıştır. Emevilerin izlediği ırkçı politika (mevali politikası) nedeniyle, Türklerin İslamiyete geçişini yavaşlatmıştır.

İslamiyet Kâbe

Kâbe’den bir görünüş

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerindeki en önemli olay ise Araplar (Abbasiler) ve Çinliler arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı‘dır. Savaş, Türk ordularının (Yağma, Çiğil ve Karlukların) da desteğini alan Arapların (Abbasilerin) zaferiyle sonuçlanmıştır.

Savaş Sonucunda;
Orta Asya’da Çin tehlikesi önlenmiştir.
Türk İslam tarihi başlamış, İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır.
Kağıt, matbaa, pusula vb. Çin dışında da yayılmaya başladı.

Devamı (Tamamı): http://www.bilgimanya.com/turklerin-islamiyeti-benimseme-sebepleri-nelerdir/

Yorum Yazabilirsiniz