Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türkçe dünyada en çok alfabe değişikliğine uğramış dildir. Türklerin ilk kullanmaya başladığı alfabeler sırasıyla; Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap kökenli Türk alfabesi, Kiril alfabesi ve Latin kökenli yeni Türk alfabesidir.

Göktürk Alfabesi:
Türklerin kullandığı bilinen ilk alfabedir. Göktürk alfabesi; Köktürk alfabesi, Orhun alfabesi ve Yenisey alfabesi diye de bilinir. 5. ve 10. yüzyıllar arasında Göktürk boyları, Hunlar ve Türk kavimleri tarafından kullanıldı. Alfabe 38 harften oluşur; bunların dördü sesli, otuz dördü ise sessiz harften oluşur. Ayrıca harflerin ses değerlerini değiştiren çok sayıda da işarette içermektedir. Yazılar sağdan solu doğru yazılan yazılara, kelimeler arasında boşluk bırakılarak yazıldığı için “rünik Türk yazısı” da denir. Göktürklerden kalan en önemli eser ise Orhun Yazıtları’dır. Göktürk yazıları ilk kez 1893 yılında Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen tarafından okunmuştur.

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz: http://www.bilgimanya.com/turklerin-kullandigi-alfabeler-nelerdir/

Göktürk Alfabesi

Yorum Yazabilirsiniz