www.tekok.edu.tr 2011 Sözleşmeli Astsubay Alımı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2010 yılı için Sözleşmeli Astsubay statüsünde personel temini yapılacaktır.

Dikkat: 2011 yılı için sözleşmeli astsubay başvuruları 4 Ekim 2010 tarihi itibariyle sona ermiştir. 2012 başvuruları önümüzdeki sene başlayacaktır.

1. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA OLMASI GEREKEN NİTELİKLER :
a. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokullardan veya meslek yüksekokullardan birinden mezun olmak,
(22 EKİM 2010′a kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir),
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans öğrenimini yapmış/yapmakta olanlar için 27 yaşından gün almamış olmak (01 NİSAN 1984 ve daha sonra doğanlar), önlisans öğrenimini tamamlamış olanlar için ise 25 yaşından gün almamış olmak (01 NİSAN 1986 ve daha sonra doğanlar),
ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,
d. Askerlik yapmamış yada 1076 Sayılı Kanuna göre kısa dönem veya erbaş veya er ya da 1111 Sayılı Kanuna göre erbaş veya er olarak askerliğini yapıyor veya terhis edilmiş olmak,
e. Askerlik durumu ile ilgili olarak bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak, hakkında hazırlık soruşturması veya cezaları para cezasına çevrilmiş olsa bile mahkumiyeti olmamak,
f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlak veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,
g. Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
ğ. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
h. Okul idareleri tarafından disiplin ve ahlak yönünden ceza almamış olmak,
ı. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,
i. 2008, 2009 veya 2010 yıllarında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş ve lisans mezunları için KPSSP7, KPSSP89; önlisans mezunları için KPSSP93 notuna sahip olmak,
j. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık kriterlerini karşılamak ve boyu en az 168 cm. olmak.

 2. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ :
a. Nitelikleri uygun olan adaylar başvurularını sadece internet yolu ile www.tekok.edu.tr adresine en geç 04 EKİM 2010 saat : 12.00′a kadar yapmaları gerekmektedir.
b. Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygun olmayanların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.
c. Sınav ve seçim aşamaları tarihleri internet adresimizden bildirilecek olup, adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu sebeple İnternet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.
ç. Başvuru, sınav, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.tekok.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

3. SEÇİM AŞAMALARI :
a. Başvuru sayısına göre sınıf ve ihtisas bazında; lisans mezunları için KPSSP7, KPSSP89, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türleri için tespit
edilecek baraj notu ve üzerinde not almak,
b. Ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testi, mülakat ve nihai karar değerlendirmelerinden başarılı olmak,
c. Sevk edileceği askeri hastaneden “Sınıfında Sözleşmeli Astsubay Olur” kurul kararlı sağlık raporu almış olmak,
ç. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

15 comments to www.tekok.edu.tr 2011 Sözleşmeli Astsubay Alımı

Yorum Yazabilirsiniz